FRANKOFONİ- Fransız İhtilali Özel Sayısı Ortak Kitap No:1 1989

İçindekiler/Sommaire
Tarih
Fransız İhtilali Üzerine Düşünceler/Sina Akşin-L'éloquence révolutionnaire (Naissance, apogée et postérité)/Jean-Louis Mattei-Fransız ve Türk İnkilaplarının Etkileşimi/Muzaffer Tufay-1789 İhtilali Döneminde Fransız Ordusu/Özgür Özen -Kentsoyluların "Uzun Yürüyüşü" ve 1789/Ali Kaş-Liberté, égalité, fraternité. La Révolution face à un defi/Christian Champiré-Fransız Devrimi Düşünce ve Kurumlarının Türkiye Cumhuriyetine Yansıması/Ünsal Yavuz
Sanat Tarihi
Fransız Devrimi ve Neo-Klasik Üslup/Filiz Yenişehirlioğlu
Düşün
Encyclopédie ve Fransız Devrimi/Gönül Yılmaz-Concepts de base de notre République/Şahin Yenişehirlioğlu-Fransız Devriminin Toplumsal ve Düşünsel Temelleri/İnan Özer -Jean-Jacques Rousseau ve Fransız Devrimi/A. Necmi Yaşar­-Voltaire, ses limites, ses audaces, annonciateur d'une déclaration des droits de l'homme qui lui ressemble/Jale Erlat-Fransız İhtilali ve Kadın Kahramanlar/Füsun Ataseven (Bilir)
Dilbilim
Réflexions linguistiques sous la Révolution/Gülnihal Gülmez
Fransız Edebiyatı (Toplum ve Edebiyat)
Fransız İhtilalinde Tiyatro/Leyla Tecer-Figaro'nun Düğünü ve Fransız Devrimi/Nevzat Yılmaz-1789+1= 1789/Bahadır Gülmez-1789 Paris'inden Görüntüler/Tanju İnal-14 Temmuz ya da Bastil'in Derinliklerine İniş/Kemal Özmen-Anatole France'ın Gözüyle Fransız Devrimi/Tuna Ertem-Le fanatisme des jacobins dans "Les dieux ont soif" d'Anatole France/Müge (Güven) Şeneri-Balzac ve DevrimiTahsin Yücel-La Révolution et ses référents dans "Une ténébreuse affaire" de Balzac/Ayşe (Eziler) Kıran-Présence d'André Chénier/Neriman Eratalay-Tırpanlanan Başak: André Chénier/Abidin Emre-Napolyon ve Oidipus İkileminde Garip Bir Tip: Gérard de Nerval/Tuğrul İnal
Alman Edebiyatı
Goethe ve Fransız Devrimi/Gürsel Aytaç-Georg Büchner ve Danton'un Ölümü/Hüseyin Salihoğlu
İspanyol Edebiyatı
İspanya'da bir Montesquieu: Jose Cadalso/Yıldız Canpolat
İtalyan Edebiyatı
Fransız Devriminin İtalya'ya Etkileri ve 1799 Napoli Devrimi/Durdu Kundakçı
İngiliz Edebiyatı
İngiliz Çağdaşlarından Fransız İhtilali Üzerine Bazı Düşünceler/Gülsen Canlı-Fransız Devrimi ve 19. Yüzyıl İngiliz Yazını/Dilek Doltaş-1789 Fransız İhtilali ve İngiliz Romantikleri/Deniz Bozer-Dickens'in İki Şehrin Hikayesi ve Fransız Devrimi/Semiramis Kantel-Düşünce, Devrim ve Yorum/Oya (Batum) Menteşe
Amerikan Edebiyatı
Amerikan Devriminden Fransız Devrimine, Fransa'dan Amerika'ya/Sevinç Özer