FRANKOFONl-Frankofoni Özel Sayısı Ortak Kitap No: 3 1991

İçindekiler/Sommaire
Camus Özel Bölümü/Dossıer Camus
Otuzuncu Ölüm Yılında Düzenlenen Açık Oturum - Trente ans après sa mort - Table ronde et débats-Bir Dostluğun Bozuluşu/Nevzat Yılmaz-"Yabancı"da Duyuların ve Uyumsuzluğun Varlığı (Varoluşçu ve Varlıkbilimsel Bir Yaklaşım/Tanju İnal-Sisyphos'un Düşündürdükleri/Kemal Özmen-Türk Ceza Hukuku Açısından "Yabancı"/Ertaç Tüzün-Albert Camus'den Öğrenebilecek Olan: Olmazın Bilgisi/İsmail H. Demirdöven
Çeviri Özel Bölümü/Dossıer Traductıon
Şiir Çevirisi Estetik Bir İfadedir/Tuğrul İnal-Yazın Çevirisinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar/Ayşe Deniz Bozer-Şiir Çevirisinde "Çevrilmezlik" Sorunu/Oya Batum Menteşe-Çeviri Kuramı ve Çevirinin Bilimselleşmesi Üzerine Bir Deneme/Sevinç Özer-Comment surmonter l'obstacle de l'intraduisibilite?/Ümran Derkunt-Simültane Çevirinin Tarihsel Gelişimi/Berrin Karayazıcı-Connotation dans la tra­duction/Sibel Bozbeyoğlu-"Solgun Bir Gül" ya da "Gül-Gün Bir Piyale" midir Şiir Çevirisi/Abidin Emre-Cemal Süreya ve İlhan Berk'in Seçtiği Serbest ve Yapısına Bağlı Başarılı Şiir Çevirisi ve Özgün Metinlerden Örnekler
İletişim Özel Bölümü /Dossıer Communıcatıon
Bilgi, Bilim ve Bilişim/Bozkurt Güvenç-Öldüren İletişim/Hasan Bülent Kahraman-Les moyens de communication et la langue/Zeynel Kıran-Giono'nun Colline'inde İletişim Sorunu/Semiramis Kantel-Kitle İletişiminde Karikatür/Neriman Eratalay-Personnage/Objet chez Robbe-Grillet/Emine Demirel-Karagöz Oyunlarında İletişim/Ünsal Özünlü-İletişim Bombardımanı/Şahin Yenişehirlioğlu-İnsan-­Bildirişim ve Çevre/Armağan Ethemoğlu-D'Alembert: portraits et théories sur la communication du Beau/Jale Erlat
Çeşıtli İncelemeler/Consıderatıons Generales
Exemple de recherche et de coopération/Alekksander Ablomawicz-Türkçe'deki Batı Kaynaklı Sözcükler Üzerine Gözlemler/Ekrem Aksoy-Samuel Beckett'in Düşünce Evreni/Gülsen Canlı-"La chèvre de M. Seguin. Les bons sont-ils toujours récompensés et les méchants punis?/V. Dogan Günay-Le langage et la poésie/Erol Kayra-Michel Foucault ve İktidarın Kökenbilimi/Bahadır Gülmez